Specjalista ds. BHP

3 800,00 zł

umowa o pracę


praca bhp Gryfino, praca specjalista Gryfino, praca szkolenia Gryfino

 • Wdrażanie zasad w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Grupy,

 • Monitorowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,

 • Prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie BHP;

 • Organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu BHP oraz p.poż.;

 • Tworzenie standardów BHP, udział w opracowywaniu i wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur zgodnych z wymogami prawnymi oraz polityką Spółki;

 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z BHP zgodnie z regulacjami prawnymi;

 • Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn oraz okoliczności w razie wypadków.

 • Inicjowanie projektów i nowych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy;

 • Prowadzenie działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

 • Przygotowanie raportów i prezentacji.

 • Raportowanie do przełożonego o sytuacjach niebezpiecznych i rozwoju systemu bezpieczeństwa korporacyjnego,

 • Współpracę z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami administracji państwowej w obszarze BHP oraz ppoż.

 • Wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej w zakresie BHP;

 • Udział w projektach z zakresu Lean Manufacturing.

 • Inne obowiązki wynikające z Rozporządzenia w sprawie Służby BHP,


Wymagania

Posiadania uprawnień dla pracowników służby BHP przynajmniej w stopniu specjalisty

Minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej

Ugruntowanej, praktycznej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ppoż.

Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole

Dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)

Innowacyjności w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy;

Dyspozycyjności, odpowiedzialności, samodzielności i inicjatywy w działaniu

Skrupulatności i dokładności w prowadzeniu dokumentacji

Umiejętności prowadzenia prezentacji i szkoleń

Umiejętność pracy w zespole

Motywacja do pracy i zdolności adaptacyjne,

Znajomość języka angielskiego oraz lean manufactuirng będzie dodatkowym atutem


Oferujemy

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

Samodzielne stanowisko pracy;

Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 941

nr ogłoszenia: 2690